site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator REKRUTACJA separator informacje
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych zna przepis na dobrą szkołę!
Nie sposób przecenić wagi tych 5 lub 3 lat u progu dorosłości. Dlatego tak ważny jest wybór szkoły odpowiedniej do ambicji i predyspozycji nastolatka. Ranking Perspektyw to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce. Umożliwia porównywanie szkół, sprawdzanie ich sukcesów i słabszych stron, wyników na tle konkurencji. Technikum to szkoła, która w największym stopniu kształtuje młodego człowieka. Jeśli jest dobra – uczy praktycznych umiejętności, otwiera umysł, zapewnia udany start w dorosłe życie.
W roku szkolnym 2020/21 proponujemy kształcenie w technikum i branżowej szkole I oraz II stopnia. Kierunki kształcenia we wszystkich typach szkół są zbieżne, co daje możliwość zmiany typu szkoły (przeniesienie z technikum do branżowej szkoły) w razie niepowodzeń lub sytuacji losowych, bez konieczności powtarzania roku.

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych oraz w zakładach pracy. W szkole funkcjonują odziały wielozawodowe. W tym przypadku uczeń zawiera z wybranym pracodawcą umowę o pracę i staje się młodocianym pracownikiem kształcąc się w wybranym przez siebie zawodzie rzemieślniczym.

Szkoła realizuje szereg programów unijnych i podejmuje działania własne w zakresie organizacji dodatkowych kursów kwalifikacyjnych i doskonalących. Uczniowie mają możliwość jeszcze w trakcie edukacji zdobywać dodatkowe uprawnienia, nabywać nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe potrzebne na rynku pracy.

W tym roku zamierzamy otworzyć Branżową szkołę II stopnia. Naszą ofertę budujemy w taki sposób, aby absolwenci Branżowej szkoły I stopnia mogli kontynuować edukację w wybranym wcześniej zawodzie. Nauka w szkole trwa 2 lata i jest bezpłatna.

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych i uczniów klas trzecich zasadniczych szkół zawodowych do zapoznania się z naszą bogatą ofertą.

kierunki kształcenia


Zawody potrzebne na rynku pracy:
Technik: elektryk, mechanik, mechatronik, programista oraz elektryk, kierowca-mechanik, ślusarz to zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, a które funkcjonują w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych. Wśród preferowanych zawodów jest też technik spawalnictwa, do którego szkoła posiada doskonałą bazę, planowany do uruchomienia w przyszłości.
Z prognozy zapotrzebowania na pracowników na wojewódzkim rynku pracy wynika, że znalazły się tam wszystkie zawody, w których kształci szkoła, z wyjątkiem technika hotelarstwa umieszczonego w grupie zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu.
zawody potrzebne na rynku pracy - nowe obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej
RANKING: Jak porównać szkoły - Magiczne 0,75
Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.
W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.
Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.
nasza szkoła w rankingu perspektywy
Posiadamy nowoczesne pracownie specjalistyczne:
zobacz zdjęcia naszych najnowszych pracowni
komputerowe:
 • pracownia diagnostyki
 • pracownia sieciowych systemów operacyjnych
 • pracownia wspomagania projektowania
image
image
image
mechatroniczne:
 • pracownie urządzeń mechatronicznych
 • pracownia robotyki i układów manipulacyjnych
 • pracownia hydrauliki
image
image
image
elektryczno-elektroniczne:
 • pracownia układów i urządzeń elektronicznych
 • pracownia maszyn i napędów elektrycznych
image
image
image
mechaniczne:
 • pracownia projektowania CAD-CAM
 • pracownia samochodowa
 • pracownia obrabiarek
 • spawalnia
 • pracownia CNC
image
image
image
gastronomiczne:
 • pracownia obsługi konsumenta
 • pracownia technologiczna
image
image
image
budowlane:
 • pracownia technologiczna
 • pracownia komputerowego wspomagania projektowania
image
image
image
geodezyjne:
 • pracownia geodezyjna
 • laboratorium instrumentów geodezyjnych
image
image
image
Nasi partnerzy w kształceniu zawodowym:


zobacz wszystkie firmy, które zatrudniają naszych uczniów
Programy, z których korzystamy (m. in.):
 • pakiet Adobe Web Premium (Photoshop, Flash, Illustrator...)
 • Corel Draw
 • Autocad
 • Adobe inDesign
 • Rodos
 • WinKalk, Mikromap
Wybrane organizacje uczniowskie i koła zainteresowań:
 • Samorząd Uczniowski
 • kabaret
 • PCK, HDK
 • Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne "TRAMP"
 • koło Sportów Obronnych
 • Klub Europejski
 • szkolny zespół muzyczny
 • koło fotograficzne
 • SKS - szkolne ligi, koło wspinaczkowe
Informacji udzielają:
telefon
SEKRETARIAT GŁÓWNY
tel.: (14) 66 31 603
poniedziałek-piątek 7:00 - 15:00
telefon
SEKRETARIAT UCZNIOWSKI
tel.: (14) 66 32 384
telefon
WICEDYREKTOR
mgr Patrycja Ptak-Żołna
tel.: (14) 66 30 992
telefon
WICEDYREKTOR
mgr inż. Ewa Hudyma
tel.: (14) 66 30 209
telefon
WICEDYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Obal
tel.: (14) 66 32 076
telefon
KIEROWNIK
OŚRODKA DOKSZTAŁACANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
mgr Krystian Zamiatała
tel.: (14) 66 31 604