site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator materiały i publikacje
MATERIAŁY / DOKUMENTACJA SZKOLNA / 
sortuj wg:
 
nazwa
separator
data
wzór karty samooceny dla pracowników biblioteki szkolnej
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 30.1 KB
data dodania: 11-12-2018
wzór karty samooceny dla nauczycieli
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 39.1 KB
data dodania: 11-12-2018
wzór karty samooceny dla psychologów i pedagogów
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 35.5 KB
data dodania: 11-12-2018
wzór karty samooceny dla pracowników świetlicy szkolnej
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 31.2 KB
data dodania: 11-12-2018
Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Ochrona Dziecka
autor: Dorota Pabian
rozmiar: 126.6 KB
data dodania: 16-09-2019
Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Ochrona Dziecka
autor: Dorota Pabian
rozmiar: 605.3 KB
data dodania: 16-09-2019
szkolny zestaw planów nauczania na rok szkolny 2018/19
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 2.29 MB
data dodania: 03-09-2018
plany nauczania dla klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 1.09 MB
data dodania: 02-09-2019
Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OCHRONA DZIECKA – PAKIET OŚWIATA
autor: Dorota Pabian
rozmiar: 37.9 KB
data dodania: 07-09-2017
postanowienia dodatkowe i odmienne od ogólnych warunków ubezpieczenia EDU PLUS
autor: Dorota Pabian
rozmiar: 246.4 KB
data dodania: 16-09-2019
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
autor: Bogdan Hajduga
rozmiar: 13.94 MB
data dodania: 21-01-2015
regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia sportowe
autor: Patrycja Ptak-Żołna
rozmiar: 125.7 KB
data dodania: 12-12-2018
formularz sprawozdania, który obowiązkowo wypełnia każdy wychowawca po zakończeniu semestru
autor: Patrycja Ptak-Żołna
rozmiar: 35 KB
data dodania: 13-01-2017
statut obowiązujący w naszej szkole
autor: Patrycja Ptak-Żołna
rozmiar: 847 KB
data dodania: 19-09-2018
statut szkoły branżowej I stopnia
autor: Patrycja Ptak-Żołna
rozmiar: 853 KB
data dodania: 21-12-2017
statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku
autor: Patrycja Ptak-Żołna
rozmiar: 790.9 KB
data dodania: 03-10-2018
szablon przeznaczony do drukowania świadectw dla uczniów nowego technikum
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 237.9 KB
data dodania: 08-02-2006
arkusz przygotowany do sporządzania statystyk końcowych dziennika lekcyjnego
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 420 KB
data dodania: 08-02-2006
program do rozliczania godzin ponadwymiarowych
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 430.1 KB
data dodania: 10-02-2007
podanie o wydanie duplikatu świadectwa promocyjnego oraz ukończenia szkoły
autor: Joanna Martyna
rozmiar: 288 KB
data dodania: 13-01-2014
pełna dokumentacja dotycząca wycieczek szkolnych wraz z odpowiednimi drukami
autor: Ewa Hudyma
rozmiar: 76.1 KB
data dodania: 02-10-2004
regulamin korzystania przez uczniów ze szkolnej sieci bezprzewodowej
autor: Bogdan Hajduga
rozmiar: 229.1 KB
data dodania: 21-10-2011
nowe, szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.
autor: Ewa Hudyma
rozmiar: 164 KB
data dodania: 02-12-2004